גיליון ספירת קופה לשנת 2020

הנחיות לספירת הקופות

מומלץ להפקיד את כל הכספים והשטרות המצויים בקופה לפני תום יום העסקים החל ב-31.12.20.

בתום יום העסקים החל ב-31.12.2020 יש לבצע ספירות של כל הקופות המנוהלות בעסק.

לכל קופה ירשם דוח ספירה שיכלול את הפרטים הבאים:

1. סך המזומנים (לכל סוג מטבע בנפרד).

2. סך השיקים. (יש לצרף רשימה מפורטת של כל השיקים בקופה לרבות מועד פירעונם).

3. סה"כ יתרה ליום 31.12.2020.

4. סה"כ יתרת הקופה בספרים.

5. הפרש.

6. הסברים להפרש.

פירוט לשיקים דחויים ושוברי אשראי

 מספר שיקשם הלקוחתאריך פירעוןסכום
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
   סה"כ 
 מספר שוברחברת אשראישם הלקוחתאריך פירעוןסכום
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
    סה"כ 

פירוט למזומנים בקופה:

מזומניםמטבעסכום שנספר
 ש"ח 
 $ 

           חתימה: _________________

        שם הסופר: _________________

שיתף עמוד:
מאמרים נוספים

חוזר 10.21 – תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות העבודה) (תיקון מס'9), התשפ"א- 2021

7    באפריל   2021 ללקוחותינו שלום,   ביום 16.3.2021 פורסמו ברשומת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון

קרא עוד »

חוזר 9.21 – ניתן למנוע מעובד שלא התחסן נגד נגיף הקורונה להגיע לעבודה או להתנות את התייצבותו בהצגת בדיקת קורונה שלילית אחת לשבוע

7    באפריל   2021 ללקוחותינו שלום,     ניתן למנוע מעובד שלא התחסן נגד נגיף הקורונה להגיע לעבודה או להתנות את התייצבותו בהצגת בדיקת קורונה שלילית

קרא עוד »
דילוג לתוכן