הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני

חוזר מיסים מספר 9.16

צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק לפי חוק ההסכמים הקיבוציים– דברי הסבר.

ביום 3.4.2016 נחתם הסכם קיבוצי בין נשיאות הארגונים העסקיים (להלן: "נשיאות הארגונים") לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן: "הסתדרות העובדים") (להלן: "ההסכם"), שמטרתו לעדכן את שיעורי ההפקדות לגמל על כלל העובדים והמעסיקים במשק. ביום 23.5.2016 נחתם צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק בהתאם להסכם האמור.

להלן עיקרי צו ההרחבה:

חלק העובד יגדל לשיעור של 5.75%
חלק המעביד יגדל לשיעור של 6.25%
חלק המעביד בגין מרכיב הפיצויים לא ישתנה ויעמוד על 6%
סך ההפרשות על פי החוק יגיעו ל-18%

אנו מציעים לשקול הכנסת העובדים למסגרת סעיף 14 לאור העובדה שהחוק במלא מחייב להפריש חלק ניכר מהמקסימום המחויב לפי סעיף 14 כך שהכנסת העובד לסעיף 14 תטיב עם העובד אולם תצמצם מחויבות עתידית לפיצויים בשל "הפרשי פער".
לדוגמא – עובד שעבד 10 שנים מקבל תוספת שכר של 1,000 ₪.
הפרשי הפער בגין שכר זה יהיו מיד 10,000 ₪ נוספים על הפיצויים המגיעים לו.
עובד כזה, אם היה במסגרת סעיף 14 – לא היה צורך להשלים לו את הסכום הזה.

היתרון לעובד במסגרת זו הינה שהוא יקבל את הפיצויים שלו גם אם יחליט לפרוש בעצמו ללא פיטורין, אולם היתרון למעביד הוא מניעת סיכון לספוג הפרשי פער.

בעניין זה חשוב להתייעץ עם עורך דין, כמו כן, כדי לצרף עובד לסעיף 14 יש להשלים לו את החוסר הקיים בקופת הפיצויים שלו.

יש לקחת לתשומת לב שקיימת פרשנות לפיו הכנסת עובד ותיק למסגרת סעיף 14 איננה אפשרית גם אם משלימים לו את החוסר בקופת הפיצויים.

להזכירכם – אי קיום חובת הפרשות לפנסיה עבור העובדים חושפת את המעביד לסיכונים גבוהים שיכולים להגיע למאות אלפי שקלים למקרה אחד.

העלאת שכר המינימום
החל מ-1/7/2016 יעלה שכר המינימום לסכום חודשי של 4,825 ₪ או 25.94 ₪ לשעה.

הגדלת מכסת חופשה שנתית
החל מ-1/7/2016 תועלה מכסת ימי החופשה השנתית ביום אחד לשנה לכל אחת מ-4 שנות העבודה הראשונות של העובד.

אנו עומדים לרשותכם לכל מידע נוסף, ככל שיידרש.

חוזר זה נועד למסירת מידע כללי בלבד. אין לראות בחומר המתפרסם בחוזר זה משום ייעוץ או חוות דעת כלשהיא. לפני נקיטת צעדים כלשהם אנו ממליצים על קבלת ייעוץ מקצועי.

שיתף עמוד:
מאמרים נוספים

חוזר 24-21 – נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ש"ח עבור החודשים מאי – יוני 2021

15    ביולי   2021 ללקוחותינו שלום, באתר רשות המסים נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪ עבור

קרא עוד »
דילוג לתוכן