הוראות תיעוד למענקים בפעימה הראשונה והשנייה

לקוחות יקרים,
בהתאם להנחיות רשות המיסים, הובהר שמדובר בתקבול ועל כן יש להוציא קבלה בגינו. ככל שמקבל המענק טרם הוציא, עליו להוציא שובר קבלה בהקדם.

יחד עם זאת, בהתאם לסעיף 19א להוראות ניהול ספרים ככל שמקבל המענק מנהל חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה, המבוקרת על ידי רואה חשבון או ברית פיקוח רשאי הוא שלא לערוך שובר קבלה.

נציין כי מענקים אלה פטורים מביטוח לאומי וממע״מ, אולם מחוייבים במס הכנסה ויכללו במסגרת הדוח השנתי, לכן נבקשכם לצרף בחומר השוטף העתק קבלה לצורך רישום המענק בספרי הנהלת החשבונות.

יש לציין שאין בהצעות אלו משום תכנון מס ואינן המלצה לעשות או להימנע מלעשות מהלך כלשהו.

אין לראות בחומר המתפרסם בחוזר זה משום ייעוץ או חוות דעת כלשהיא.

לפני נקיטת צעדים כלשהם אנו ממליצים על קבלת ייעוץ מקצועי.

שיתף עמוד:
מאמרים נוספים

חוזר 10.21 – תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות העבודה) (תיקון מס'9), התשפ"א- 2021

7    באפריל   2021 ללקוחותינו שלום,   ביום 16.3.2021 פורסמו ברשומת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון

קרא עוד »

חוזר 9.21 – ניתן למנוע מעובד שלא התחסן נגד נגיף הקורונה להגיע לעבודה או להתנות את התייצבותו בהצגת בדיקת קורונה שלילית אחת לשבוע

7    באפריל   2021 ללקוחותינו שלום,     ניתן למנוע מעובד שלא התחסן נגד נגיף הקורונה להגיע לעבודה או להתנות את התייצבותו בהצגת בדיקת קורונה שלילית

קרא עוד »
דילוג לתוכן