הכרה בתרומה על סמך קבלה שנשלחה כ-"מסמך ממוחשב"

חוזר מיסים מספר 9.18

ביום 29 במרץ 2018 פרסמה רשות המיסים מכתב לריענון הנחיות לפיו כאשר מתקבלת קבלה בגין תרומה שעליה מצוין באותיות בולטות לעין המילים "מסמך ממוחשב" ומפורטים בה פרטי התורם במלואם, ניתן לראות בקבלה זו כאסמכתא לצורך קבלת זיכוי ממס הכנסה בגין תרומה.

סעיף 18ב(א) להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973 מתיר משלוח קבלה כ-"מסמך ממוחשב" באמצעות מחשב לאחר שהושלם תהליך הפקתה. מסמך ממוחשב מחייב שני תנאים מצטברים:

1. הוא נוצר, נשלח, נקלט, נראה ונשמר באמצעים ממוחשבים.

2. הוא חתום ב"חתימה אלקטרונית מאושרת" או ב"חתימה אלקטרונית מאובטחת" של עורך   המסמך.

משלוח קבלה כמסמך ממוחשב, ייעשה רק בהסכמת המקבל לפני קבלת המסמך הממוחשב הראשון וכל עוד לא ביטל המקבל את הסכמתו.

הקבלה תישלח כשהיא חתומה בחתימה אלקטרונית מאובטחת בלבד (להבדיל מחתימה אלקטרונית מאושרת אשר לה קיים גורם מאמת חתימה).

נדרש כי התמורה תשולם בכרטיס אשראי, או בשיק על שם התורם ושנכתב עליו "לא סחיר" ולפקודת המוסד הנתרם בלבד, או בהעברה ישירה מחשבון הבנק של התורם לזכות חשבון הבנק של המוסד הנתרם.

שימו לב כי סעיף 18ב(א) להוראות ניהול פנקסי חשבונות מתיר יצירת מסמך ממוחשב באמצעות סריקת המקור שהודפס ממערכת חשבונות ממוחשבת או מקור שנתלש מפנקס, וחתימתו בחתימה אלקטרונית. אם הסריקה לא יוצרת אוטומטית את המילים "מסמך ממוחשב", יש לציין את המילים בצורה אחרת על הפלט, לפני הסריקה. סעיף 25(ג2) להוראות ניהול פנקסי חשבונות מוסיף וקובע כללי שמירה ואחסון של מסמך הקבלה בצורתו המקורית כשהוא חתום בחתימה האלקטרונית. הן השולח והן המקבל נדרשים לשמור את המסמך הממוחשב באמצעי אחסון

שיתף עמוד:
מאמרים נוספים

חוזר 24-21 – נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ש"ח עבור החודשים מאי – יוני 2021

15    ביולי   2021 ללקוחותינו שלום, באתר רשות המסים נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪ עבור

קרא עוד »
דילוג לתוכן