העלאת שכר המינימום והגדלת המכסה של ימי חופשה

חוזר מיסים מספר 1.17

העלאה של שכר המינימום החל מיום 1.1.2017
בתקופה שמיום 1/1/2017 – שכר המינימום יהיה 5,000 ש"ח לחודש ו- 26.9 ש"ח לשעה.

החל מיום 1.1.2017 – הגדלת המכסה של ימי חופשה שנתית לעובדים ביום נוסף

בהתאם לחוק חופשה שנתית, התשי"א 1951 עובד זכאי בכל אחת מארבע שנות עבודתו הראשונות ל- 15 ימי חופשה (במקרה שיחסי העבודה מתקיימים כל שנת העבודה והעובד עבד באותה שנה 200 ימים לפחות. בכל מקרה אחר- בהתאם לכללים שנקבעו לחישוב בחוק).
בכל 7 ימי חופשה תיכלל מנוחה שבועית אחת.

זאת כל עוד לא נקבעה זכות עודפת בהסכם עבודה אישי/הסכם קיבוצי/צו הרחבה/נוהג במקום העבודה.

בחוק חופשה שנתית (תיקון מס' 15 והוראת שעה), התשע"ו ו-2016 שפורסם ביום 16.2.2016 נקבע כי החל מיום 1/7/2016 ועד ליום 31/12/2016, עובד בכל אחת מארבע שנות עבודתו הראשונות יהיה זכאי ל-15 ימי חופשה (במקום 14 שהיו עד 30.6.2016), והחל מיום 1/1/2017 ל-16 ימי חופשה במקום (15) – בכל אחת מ-5 שנות עבודתו הראשונות.

יש לציין שאין בהצעות אלו משום תכנון מס ואינן המלצה לעשות או להימנע מלעשות מהלך כלשהו.
אנו עומדים לרשותכם לכל מידע נוסף, ככל שיידרש. חוזר זה נועד למסירת מידע כללי בלבד.

אין לראות בחומר המתפרסם בחוזר זה משום ייעוץ או חוות דעת כלשהיא. לפני נקיטת צעדים כלשהם אנו ממליצים על קבלת ייעוץ מקצועי.

שיתף עמוד:
מאמרים נוספים

חוזר 10.21 – תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות העבודה) (תיקון מס'9), התשפ"א- 2021

7    באפריל   2021 ללקוחותינו שלום,   ביום 16.3.2021 פורסמו ברשומת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון

קרא עוד »

חוזר 9.21 – ניתן למנוע מעובד שלא התחסן נגד נגיף הקורונה להגיע לעבודה או להתנות את התייצבותו בהצגת בדיקת קורונה שלילית אחת לשבוע

7    באפריל   2021 ללקוחותינו שלום,     ניתן למנוע מעובד שלא התחסן נגד נגיף הקורונה להגיע לעבודה או להתנות את התייצבותו בהצגת בדיקת קורונה שלילית

קרא עוד »
דילוג לתוכן