העסקת בני נוער בחופש הקיץ

העסקת בני נוער בחופשת הקיץ
ורד שירן, רואת-חשבון

חופשת הקיץ החלה, מעסיקים רבים יכולים ליהנות מהעסקת בני נוער בזמן הלימודים וגם בחופשת הקיץ.
על עבודתם של בני הנוער חלים דיני עבודה, המסגרת הנורמטיבית להעסקת בני נוער מוסדרת בחוק עבודת הנוער, התשי"ג 1953, אשר שם במרכזו את בני הנוער וקובע הוראות ברורות לגבי העסקתם תוך הטלת קנסות ועונשים למעסיקים המפרים את הוראות החוק.

גיל העסקת בני נוער
במהלך חופשת הקיץ אסור להעסיק בני נוער מתחת לגיל 14.
נער שמלאו לו 14 וטרם מלאו לו-15 ניתן להעסיק בחופשת הלימודים הרשמית בעבודות קלות שאין בהם כדי להזיק לבריאותו והתפתחותו.
בעבודות מסוכנות מסוימות, אין להעסיק בני נוער גם אם מלאו להם 15 שנה, בהופעה ציבורית, אומנותית או לצרכי פרסום, אין להעסיק נער שטרם מלאו לו 15 שנה.
מתחת לגיל זה יש לקבל היתר מיוחד ממשרד התמ"ת.

האישורים הנדרשים להעסקת בני נוער
על בני הנוער להצטייד באישור רפואי מרופא משפחה על מצב בריאות תקין ולפנות ללשכת התעסוקה, להוציא פנקס עבודה כתנאי להעסקתם דרך שרות התעסוקה.

שעות עבודה, מנוחה וחופשה שנתית
מותר להעסיק בני נוער עד 8 שעות יומיות ולא יותר מ-40 שעות שבועיות.
צעירים בני 16 ומעלה מותר להעסיק עד 9 שעות ביום ולא יותר מ-40 שעות שבועיות.
אין להעסיק בני נוער במנוחה השבועית – יהודי שבת.
אין להעסיק בני נוער בשעות נוספות.

הפסקות
לאחר 6 שעות עבודה יש לתת הפסקה של 45 דקות מתוכן חצי שעה רצופה, ההפסקה ע"ח בני הנוער.

עבודת לילה
בין השעות 22:00 בערב ועד 8:00 בבוקר אין להעסיק בני נוער שגילם מתחת לגיל 16 ועד 18 שנה.
בין השעות 22:00 בערב ועד 6:00 בבוקר אין להעסיק בני נוער שגילם מתחת לגיל 16 ועד 18 שנה אלא ע"פ היתר ולא יאוחר מהשעה 23:00.

רישום שעות עבודה
חובה על המעביד לרשום את שעות העבודה במידה והרישום אינו אלקטרוני יש להחתים את העובד על הדף היומי.
כדאי להמליץ לעובד לנהל רישום מקביל.

שכר (נכון ל-4/11)

גילשיעור משכר המינימוםשער מינימום לשעה בש"ח
עד גיל 1670%15.74
עד גיל 1775%16.87
עד גיל 1883%18.66
חניך60%16.49

נסיעות לעבודה
בני הנוער זכאים להחזר בגין הוצאות נסיעה עד סכום של 23.7 ש"ח ליום (החל מ-1/1/10).

הודעה לעובד
חובה למסור לכל נער תוך 7 ימים מתחילת עבודתו טופס המפרט: זהות מעביד וממונה ישיר, תאריך תחילת עבודה, משך תקופת עבודה, תפקיד, שעות יומיות, וכל זה על מנת שיבין מה מצופה ממנו במהלך עבודתו.

תשלום
מקומות עבודה רבים משלמים ע"י העברה בנקאית או בשיק.
כל בני נוער מגיל 16 ומעלה יכולים לפנות לסניף בנק ולפתוח חשבון צעיר.

לתשומת ליבכם: אסור מבחינה חוקית להעסיק בני נוער על בסיס טיפים, על המעסיק לשלם על ימי ניסיון או הדרכה כמעוגן בחוק. אי תשלום בגין אותם ימי הדרכה יחשב כעבירה על החוק.

לסיכום
בפתחה של חופשת הקיץ 2011 נערך מינהל ההסדרה והאכיפה, שבמשרד התעשייה והמסחר והתעסוקה, לקראת צאתם של אלפי בני נוער לחופשת הקיץ, מומלץ למעבידים ליישם הוראות חוק זה ולהימנע מקנסות מיותרים.

העסקת בני נוער בניגוד לחוק אינה פוטרת את המעביד מתשלום שכר העבודה או מכל תשלום אחר שבני הנוער זכאים לו עבור עבודתם, עקב עבודתם ולפי כל דין.

הכותבת:
רואת חשבון, מומחית לדיני עבודה.

הערת מחלקת המיסים:
אנו ממליצים במקרים בהם קיימת קירבה משפחתית בין המעסיק למועסק, להקפיד על רישום מסודר של שעות העבודה והפקת תשלום בהתאם כדי שפקיד השומה לא יטען כי מדובר בהעסקה פיקטיבית ובכך לא יכיר בהוצאה של תשלומי השכר.

שיתף עמוד:
מאמרים נוספים
דילוג לתוכן