חוזר מספר 38.20 – הבית לסולידריות חברתית-מענקים לבעלי עסקים קטנים שהוקמו משנת 2019


ללקוחותינו שלום,
אנו מביאים לידיעתכם פרטים על המיזם החדש של הבית לסולידריות חברתית שבמסגרתו יוענקו מענקים לבעלי עסקים קטנים שהוקמו משנת 2019.
סכום כל מענק עד 30,000 ש"ח לעוסק פטור ועד 50,000 ש"ח לעוסק אחר.
העיקרון המנחה בפעילות שיזמה משפחת שעשוע הוא לסייע לצמיחה, שיקום ופיתוח של עסקים חדשים באמצעות מתן "חכות" (להבדיל מ-"דגים") ולכן ,כספי המענק יאפשרו מימון לשורת שימושים מותרים ובהם שיווק ופרסום, הקמת אתר אינטרנט לקידום מכירות, רכישת ציוד לטובת קידום העסק, שכירת חללי עבודה וכיו"ב.
הקריטריונים לרישום לקבלת המענק:
• העסק הוקם בין ינואר 2019 לספטמבר 2020.* • מחזור ההכנסות השנתי הממוצע של העסק אינו עולה על 5 מיליון ש"ח.
• העסק מעסיק עד 20 עובדים שכירים (במידה וכמות העובדים השכירים גדולה מ-20, העסק יורשה להירשם רק בתנאי שהשכר הכולל לכל העובדים אינו עולה על 200,000 ש"ח לחודש).
• העסק ובעל השליטה בו לא הוכרזו כחדלי פירעון.
*במידה והוקם עסק חדש בתאריכים הנקובים ניתן להגיש הבקשה, אף במקרים בהם תעודת העוסק הונפקה לפני שנת 2019 (למשל לאור קיומו של עסק אחר). במידה והעסק יעבור לשלב השני, הוא יידרש לספק מסמכים לאימות העניין
*במידה והוקם עסק חדש בתאריכים הנקובים ניתן להגיש הבקשה, אף במקרים בהם תעודת העוסק הונפקה לפני שנת 2019 (למשל לאור קיומו של עסק אחר). במידה והעסק יעבור לשלב השני, הוא יידרש לספק מסמכים לאימות העניין.
הליך הזכייה במענק
א. הליך רישום באתר הבית לסולידריות חברתית בכתובת :
https://www.solidarity-foundation.org.il/
ב. הרישום מהיר, ודורש פרטים טכניים, מספר מצומצם של מסמכים ותיאור סיפורו האישי של העסק.
ב. בחירת המועמדים למענק מבין הנרשמים תיעשה באמצעות פלטפורמה ממוחשבת, כאשר ציבור המועמדים למענק בוחר את הזוכים, על-ידי דירוג סיפורי העסקים האחרים.
ג. העסקים שנבחרו על- ידי הציבור יתבקשו להגיש טפסים ומסמכים נוספים לצורך אימותם.
ד. העסקים שנבחרו וסיפורם יאומת, יתבקשו לחתום על הסכם המענק.
קבלת המענק
א. קבלת המענק תתבצע בשתי פעימות עבור עוסקים פטורים ובשלוש פעימות עבור עוסקים אחרים.
ב. לאחר חתימה על הסכם המענק תועבר פעימה של 10,000 ש"ח בתאריך שייקבע מראש.
ג. כחודש לאחר קבלת הפעימה הראשונה יתבקשו הזוכים להעלות למערכת קבלות המשקפות שימוש בכסף בהתאם לתוכנית השימוש בכסף לפיה אושר להם המענק.
ד. במידה והקבלות משקפות שימוש תקין בכסף, תועבר הפעימה השנייה בסך עד כ -20,000 ש"ח.
כחודש לאחר מכן, יתבקשו קבלות המשקפות שימוש נאות בכסף, באופן דומה.
ה. עבור עוסק שאינו פטור – במידה והקבלות משקפות שימוש תקין בכסף, תועבר הפעימה השלישית והאחרונה בסך עד כ- 20,000 ש"ח.
כחודש לאחר מכן, יתבקשו קבלות המשקפות שימוש נאות בכסף, באופן דומה.

בכבוד רב
ניר שירן ושות'
רואי חשבון

שיתף עמוד:
מאמרים נוספים

חוזר 10.21 – תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות העבודה) (תיקון מס'9), התשפ"א- 2021

7    באפריל   2021 ללקוחותינו שלום,   ביום 16.3.2021 פורסמו ברשומת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון

קרא עוד »

חוזר 9.21 – ניתן למנוע מעובד שלא התחסן נגד נגיף הקורונה להגיע לעבודה או להתנות את התייצבותו בהצגת בדיקת קורונה שלילית אחת לשבוע

7    באפריל   2021 ללקוחותינו שלום,     ניתן למנוע מעובד שלא התחסן נגד נגיף הקורונה להגיע לעבודה או להתנות את התייצבותו בהצגת בדיקת קורונה שלילית

קרא עוד »
דילוג לתוכן