חוזר 07.21 – מענקי הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה (מענק סוציאלי), עד לחודש יוני 2021, יחושבו לפי ההכנסה הגבוהה יותר בשנים 2018 או 2019 (לא עוד השוואה רק ל-2019)

22  במרץ   2021

ללקוחותינו שלום,

להלן עדכונים בדבר מענקי הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה:

 מענקי הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה (מענק סוציאלי), עד לחודש יוני 2021, יחושבו לפי ההכנסה הגבוהה יותר בשנים 2018 או 2019 (לא עוד השוואה רק ל-2019).
 אם הוגשו הדוחות לשנת 2018 ולשנת 2019 – מערכת המענקים של רשות המסים תערוך השוואה לשנים 2018 ו-2019 ותעביר את המענק הגבוה יותר. 
אם הוגשו הדוחות לשנת 2018 ולשנת 2019 – מערכת המענקים של רשות המסים תערוך השוואה לשנים 2018 ו-2019 ותעביר את המענק הגבוה יותר.  

אם הוגש הדוח לשנת 2018 בלבד – בשלב הראשון ישולם המענק לפי דוח 2018.

לאחר הגשת דוח 2019 (במועדים הקבועים בחוק), המערכת תערוך השוואה לשנת 2019, ואם חישוב המענק לפי 2019, גבוה יותר – תשולם יתרת המענק. 

רשות המסים מבצעת בימים אלו את ההיערכות הטכנולוגית הנדרשת ליישום תיקון החקיקה וכשתושלם ההיערכות נודיע על כך. מועד הגשת הבקשות למענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה לחודשים ינואר פברואר 2021, נדחה ב-30 ימים נוספים עד ליום 15.7.2021.

להודעה באתר רשות המסים לחצו כאן        
בכבוד רב
ניר שירן ושות'
 רואי חשבון                
שיתף עמוד:
מאמרים נוספים

חוזר 10.21 – תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות העבודה) (תיקון מס'9), התשפ"א- 2021

7    באפריל   2021 ללקוחותינו שלום,   ביום 16.3.2021 פורסמו ברשומת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון

קרא עוד »

חוזר 9.21 – ניתן למנוע מעובד שלא התחסן נגד נגיף הקורונה להגיע לעבודה או להתנות את התייצבותו בהצגת בדיקת קורונה שלילית אחת לשבוע

7    באפריל   2021 ללקוחותינו שלום,     ניתן למנוע מעובד שלא התחסן נגד נגיף הקורונה להגיע לעבודה או להתנות את התייצבותו בהצגת בדיקת קורונה שלילית

קרא עוד »
דילוג לתוכן