חוזר 21-21 – השבת מענקים ששולמו ביתר – מענק הוצאות לעסק קטן ומענק לעצמאים ובעלי שליטה

15    ביולי   2021

ללקוחותינו שלום,

נבקש להביא לידיעתכם כי בשבועות האחרונים, פתחה רשות המסים מערכת חדשה המאפשרת לבעלי העסקים לבדוק את זכאותם למענקי הקורונה שקיבלו, ולהשיב באופן וולונטרי מענקים ששולמו להם ביתר.

המערכת החדשה מציגה לכל בעל עסק את המענקים שקיבל ואת עמידתו בתנאי הזכאות לגבי כל אחד מהמענקים, בהתאם לנתונים הקיימים ברשות המסים, על פי דיווחיו.

בנוסף, מאפשרת המערכת להשיב מענקים ששולמו ביתר או לנמק את הזכאות למענק במקרים בהם העוסק זכאי למענק למרות שנתוני מע"מ אינם מצביעים על הירידה הנדרשת במחזור (לדוגמה בשל חופשת לידה או שירות מילואים בתקופת הבסיס).

בעלי עסקים אשר יסדירו את השבת המענקים ששולמו להם ביתר עד ליום 31.8.2021 , יהיו זכאים לפריסה של החוב עד ליום 31.12.2022 (פריסה של עד 18 תשלומים).

עיתוי הכרה בהכנסה

בהמשך לפרסומים קודמים שלנו, רשות המסים פרסמה הנחיות למייצגים בנוגע למועד ההכרה בהכנסה בנוגע למענקים ששולמו ביתר.

נציין כי אנו פונים לרשות בעניין זה, הואיל ולדעתנו אין מקום להכיר בהכנסה כלל כאשר אין עמידה בתנאי ההכרה בהכנסה. אלא, מדובר בחוב לרשות המסים. נמשיך לעדכן גם בעניין זה.

כמו כן, רשות המסים קיבלה את עמדת לשכת רואי חשבון בנוגע למענק פגיעה ממושכת ובהמשך להנחיה המקצועית שפרסם המוסד לתקינה בחשבונאות ניתן יהיה להכיר בהכנסה בגין מענק זה בשנת 2021. (לפרסום מיום 9.6.2021 לחצו כאן)

לפרטים נוספים ולכניסה למערכת לחצו כאן
למכתבה של רו"ח מירי סביון, משנה למנהל רשות המסים לחצו כאן    

בכבוד רב
ניר שירן ושות'
רואי חשבון                
שיתף עמוד:
מאמרים נוספים

חוזר 24-21 – נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ש"ח עבור החודשים מאי – יוני 2021

15    ביולי   2021 ללקוחותינו שלום, באתר רשות המסים נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪ עבור

קרא עוד »
דילוג לתוכן