חוזר 25.20 – הארכת הקלות במס רכישה ובמס שבח בהחלפת דירות מגורים

לקוחות יקרים,

בעקבות  הקורונה, ניתנה הארכת מועדים להוראות בדבר מס רכישה ומס שבח מופחתים, בעת החלפת דירות מגורים. הארכה זו תקל על רוכשי ומוכרי דירות מגורים שטרם הספיקו למכור את דירתם הנוספת, במתן ארכה של שבעה חודשים נוספים למכירה.

ביום 20.7.2020 אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס . במסגרת החוק נקבע, בין היתר, כי התקופה שבין 1.3.2020 ועד 1.10.2020 לא תחשב במניין התקופה לפטור ממס שבח ולהקלות במס רכישה .

חוק מיסוי מקרקעין קובע, כי מי שרכש דירה חדשה לפני שמכר את הדירה הישנה אשר בבעלותו, יהיה זכאי למדרגות מס רכישה של "דירה יחידה" בעת רכישת הדירה החדשה, אם מכר את דירתו הקודמת תוך 18 חודשים ממועד רכישת הדירה החדשה.

כך גם לגבי הזכאות לפטור ממס שבח במכירת הדירה הישנה, אם המוכר ימכור את דירתו הישנה בתוך 18 חודשים.

ביום 20.7.2020 אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס. המשמעות היא, כי רוכשים של דירות מגורים, אשר היו אמורים למכור את דירתם בתוך 18 חודשים מיום רכישת הדירה החדשה, על מנת ליהנות משיעורי מס רכישה מופחתים ברכישת "דירה יחידה", והמועד האחרון למכירת הדירה "הישנה" הסתיים בתקופה שבין 1.3.20 עד ה-1.10.20, התקופה האמורה לא תילקח בחשבון, ותינתן להם דחייה של שבעה חודשים נוספים לביצוע המכירה של הדירה הקודמת.

בנוסף, התיקון לחוק קובע, כי התקופה האמורה לא תילקח בחשבון, גם לגבי מי שהיה עליו למכור את דירתו הישנה תוך תקופה של 18 חודשים ממועד רכישת הדירה הנוספת, על מנת ליהנות מפטור ממס על מכירת הדירה הישנה .

מוצע לבחון את התנאים השונים שנקבעו בחוק מיסוי מקרקעין לעניין זה, בטרם קבלת החלטות.

בכבוד רב

ניר שירן ושות'

 רואי חשבון

יש לציין שאין בהצעות אלו משום תכנון מס ואינן המלצה לעשות או להימנע מלעשות מהלך כלשהו.

אין לראות בחומר המתפרסם בחוזר זה משום ייעוץ או חוות דעת כלשהיא. לפני נקיטת צעדים כלשהם אנו ממליצים על קבלת ייעוץ מקצועי.

                                                                                                                 

שיתף עמוד:
מאמרים נוספים

חוזר 24-21 – נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ש"ח עבור החודשים מאי – יוני 2021

15    ביולי   2021 ללקוחותינו שלום, באתר רשות המסים נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪ עבור

קרא עוד »
דילוג לתוכן