חוזר 25.21 – בדיקת זכאות למענקי סיוע ואפשרות להשבת מענקים ששולמו ביתר

26    באוגוסט  2021

שירות זה נועד להציג סיכום של המענקים ששולמו ומתן אפשרות להשבת המענקים ששולמו ביתר, למרות שלא הייתה ירידה במחזור העסקי בשיעור הנדרש על פי החוק וכן מתן אפשרות לנמק את הזכאות למענק למרות אי הירידה במחזור העסקאות בשיעור הנדרש.

לכניסה למערכת

השירות מיועד לציבור העוסקים ובעלי השליטה שקיבלו מענקי סיוע כלכלי עקב נגיף הקורונה.

היישום נועד לאפשר את החלופות הבאות

 • לאפשר למקבלי מענקי הסיוע בשל נגיף הקורונה (מענק סוציאלי לעצמאים ובעלי שליטה) ומענק הוצאות לעסק קטן, לקבל חיווי על מענקים ששולמו להם על פי דיווחיהם לרשות המסים – לכל סוג מענק ותקופת זכאות בנפרד.
   
 • לאפשר למקבלי המענקים להסביר את הפערים בין שיעור הירידה הרשום ברשות המסים, על פי דיווחיהם, לבין שיעור הירידה שהוצהר על ידם בעת הגשת הבקשה למענק ובמקביל, לאפשר להם לחזור ולבטל את ההסבר ולבצע תהליך של השבת המענקים ששולמו ביתר.
 • ביישום ניתן לציין נימוק לאי השבה לגבי כל מענק בנפרד, במקרים בהם קיימת סיבה המצדיקה את אי השבת המענקים למרות שנתוני המחזורים מעידים על אי זכאות בשל אי ירידה במחזורים, בשיעור הנדרש בחוק.

  ההנמקה תהיה רק בהתקיים אחת העילות הבאות בלבד:

1. שירות במילואים בתקופת הבסיס בשנת 2019.

2. שהייה בחופשת לידה/שמירת הריון בתקופת הבסיס בשנת 2019.

3. דווחה עסקה הונית בתקופת הזכאות הרלבנטית, אשר הפחתתה מהמחזור המדווח למע"מ לתקופת הזכאות

הספציפית, מביאה לכך, שהירידה במחזור העסקאות הינה בשיעור הנדרש.         

4. לאפשר השבת כספי מענקים שלא היו זכאים להם.

אופן קבלת השירות

 • ניתן להיכנס ישירות ליישום לבדיקת זכאות למענקי הסיוע והאפשרות להשבת המענקים ששולמו ביתר באמצעות הקישור מדף שירות זה או באמצעות כניסה מהאזור האישי. 
   
 • הכניסה לשירות מחייבת ביצוע תהליך רישום וזיהוי מקוון ומענה לשאלות זיהוי. 
   
 • ביישום יוצגו כל המענקים ששולמו על פי ההצהרה שמולאה בעת הגשת הבקשה לקבלת המענקים, בהתאם לתקופות הזכאות וסוג המענק: (מענק הוצאות או מענק סוציאלי  (מענקי סיוע שקיבל בן/ת הזוג יוצגו בנפרד. 
 • בקשה להשבת המענק שסומן – התשלום יכלול את מרכיב ההצמדה העדכני, ניתן לבצעו באמצעות אמצעי התשלום המקובלים (כרטיס אשראי, העברה בנקאית דרך אתר הבנק, הפקת שובר ברקוד לתשלום). 
   
 • יש לבחור ולסמן את המענקים אותם מעוניינים להשיב.
  סימון המענק ולחיצה על אישור – תייצר חיוב בגובה המענק במלואו.  
   
 • ניתן לשלם את כל סכום החיוב בסכום אחד או במספר תשלומים, על פי חלופות הבאות:
   
 • השבת המענק בסכום אחד באשראי או שובר ברקוד – מצב החשבון ביישום יעודכן בהתאם לאחר קליטת סכום התשלום.
   
 • השבת המענק במספר תשלומים תוך 90 יום ממועד יצירת החיוב, על ידי כניסה חוזרת ונשנית ליישום וביצוע תשלום בסכום שיירשם ביישום והשלמת המהלך להשבת המענק במלואו בתקופה זו כלומר, תוך 90 יום.   
   
 • פריסת תשלומים  במשרד השומה בו מתנהל התיק שתבוצע עד 31.12.21 – ניתן לפרוס את מלוא הסכום להחזר המענקים בתשלומים חודשיים שווים שפריסתם תסתיים לא יאוחר מיום 31.12.22 
   
 • לגבי כל מענק, יצוין הסכום הכולל ששולם בגינו, בהתאם לתשלומים שהתקבלו אם שולמו מספר תשלומים על חשבון החזר המענק.
   
 • ההצמדה בגין השבת כל מענק תחושב ממועד התשלום האחרון ששולם על חשבון  המענק הנדון ועד ליום ההשבה בפועל. 

דוגמא:

 בגין המענק הסוציאלי לתקופת הזכאות מאי יוני 2020 שולם ביום 25.8.2020 סך 7,000 ₪. 

ביום 1.10.20 עודכן סכום המענק ושולם הפרש בסכום נוסף בסך 1,200 ₪.

במקרה זה, ההצמדה תחושב מיום התשלום האחרון בגין מענק זה כלומר, מיום 1.10.20 ועד ליום התשלום.

לכניסה למערכת

 שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

רשות המסים בישראל

מוקד תמיכה

*4954

טלפון נוסף 02-5656400

דואר אלקטרוני: corona2020@taxes.gov.il

שעות מענה טלפוני בימים א' עד ה' בין השעות 08:15 עד 15:30

לאזור האישי של רשות המסים

בכבוד רב  

ניר שירן ושות'

רואי חשבון

שיתף עמוד:
מאמרים נוספים

חוזר 28.21 – ועדת הכספים האריכה את תוקפן של תקנות המקנות זיכוי במס בשיעור של 15% במס הכנסה על עבודה במשמרות שנייה ושלישית במפעלי תעשייה

7    באוקטובר   2021 בהמשך לבקשת הלשכה ונשיאות המעסיקים, ועדת הכספים האריכה את תוקפן של תקנות המקנות זיכוי במס בשיעור של 15% במס הכנסה על עבודה

קרא עוד »
דילוג לתוכן