חוזר 27.20 – הופחתו מדרגות מס רכישה למשקיעים בדירות מגורים

30.07.2020

לקוחות יקרים,

אושרה הפחתת מס רכישה למשקיעים בדירות מגורים, שאינה הדירה היחידה של המשקיע. כך שמדרגות מס הרכישה יופחתו בצורה ניכרת, לגבי רוכשי דירת מגורים נוספת. התיקון לחוק ייכנס לתוקף באופן מידי עם פרסומו ברשומות.

במסגרת התיקון נקבע, כי תסתיים מידית – הוראת השעה הקבועה בחוק, אשר הייתה אמורה להסתיים ביום 31.12.2020, וקבעה כי מס הרכישה אשר יחול על רוכשי דירת מגורים נוספת הינו בשיעור 8% על חלק השווי שעד 5,340,425 ₪ ועל היתרה תחויב במס רכישה בשיעור של 10% משווי הרכישה.

מדרגות מס הרכישה המעודכנות ברכישת דירת מגורים נוספת, הן:

1. על חלק השווי שעד 1,292,280 ש"ח – 5%.

2. על חלק השווי העולה על 1,292,280 ש"ח ועד 3,876,835 ש"ח – 6%.

3. על חלק השווי העולה על 3,876,835ש"ח ועד 5,338,290 ש"ח – 7%.

4. על חלק השווי העולה על 5,338,290 ש"ח ועד 17,794,305 ש"ח – 8%.

5. על חלק השווי העולה על 17,794,305 ש"ח – 10%.

יובהר כי השינוי במדרגות מס הרכישה אינו רלוונטי לרוכש דירת מגורים שזו דירתו היחידה, אלא לרוכשי דירות מגורים נוספות להשקעה, אשר עבורם יהווה השינוי הקלה משמעותית בהשוואה לחבות המס אשר חלה עליהם טרם תיקון החקיקה.

 

 בכבוד רב

ניר שירן ושות'   

 רואי חשבון

שיתף עמוד:
מאמרים נוספים

חוזר 10.21 – תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות העבודה) (תיקון מס'9), התשפ"א- 2021

7    באפריל   2021 ללקוחותינו שלום,   ביום 16.3.2021 פורסמו ברשומת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון

קרא עוד »

חוזר 9.21 – ניתן למנוע מעובד שלא התחסן נגד נגיף הקורונה להגיע לעבודה או להתנות את התייצבותו בהצגת בדיקת קורונה שלילית אחת לשבוע

7    באפריל   2021 ללקוחותינו שלום,     ניתן למנוע מעובד שלא התחסן נגד נגיף הקורונה להגיע לעבודה או להתנות את התייצבותו בהצגת בדיקת קורונה שלילית

קרא עוד »
דילוג לתוכן