חוזר 27.20 – הופחתו מדרגות מס רכישה למשקיעים בדירות מגורים

30.07.2020

לקוחות יקרים,

אושרה הפחתת מס רכישה למשקיעים בדירות מגורים, שאינה הדירה היחידה של המשקיע. כך שמדרגות מס הרכישה יופחתו בצורה ניכרת, לגבי רוכשי דירת מגורים נוספת. התיקון לחוק ייכנס לתוקף באופן מידי עם פרסומו ברשומות.

במסגרת התיקון נקבע, כי תסתיים מידית – הוראת השעה הקבועה בחוק, אשר הייתה אמורה להסתיים ביום 31.12.2020, וקבעה כי מס הרכישה אשר יחול על רוכשי דירת מגורים נוספת הינו בשיעור 8% על חלק השווי שעד 5,340,425 ₪ ועל היתרה תחויב במס רכישה בשיעור של 10% משווי הרכישה.

מדרגות מס הרכישה המעודכנות ברכישת דירת מגורים נוספת, הן:

1. על חלק השווי שעד 1,292,280 ש"ח – 5%.

2. על חלק השווי העולה על 1,292,280 ש"ח ועד 3,876,835 ש"ח – 6%.

3. על חלק השווי העולה על 3,876,835ש"ח ועד 5,338,290 ש"ח – 7%.

4. על חלק השווי העולה על 5,338,290 ש"ח ועד 17,794,305 ש"ח – 8%.

5. על חלק השווי העולה על 17,794,305 ש"ח – 10%.

יובהר כי השינוי במדרגות מס הרכישה אינו רלוונטי לרוכש דירת מגורים שזו דירתו היחידה, אלא לרוכשי דירות מגורים נוספות להשקעה, אשר עבורם יהווה השינוי הקלה משמעותית בהשוואה לחבות המס אשר חלה עליהם טרם תיקון החקיקה.

 

 בכבוד רב

ניר שירן ושות'   

 רואי חשבון

שיתף עמוד:
מאמרים נוספים

חוזר 24-21 – נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ש"ח עבור החודשים מאי – יוני 2021

15    ביולי   2021 ללקוחותינו שלום, באתר רשות המסים נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪ עבור

קרא עוד »
דילוג לתוכן