חוזר 31.21 – הטלת מס קנייה על כלים חד פעמיים

24    בנובמבר   2021

  לקהל לקוחותינו וידידנו שלום רב,

הרינו לעדכנכם כי החל מתאריך 1 לנובמבר 2021 , מוטל מס קניה על כלים חד – פעמיים מפלסטיק (כהגדרתם בצו תעריף המכס) , בשיעור של 11 שקלים לק"ג. המס יחול על ייצור ויבוא של כלים אלו, כולל יבוא אישי (ללא קשר לערכם של הטובין).

המס מוטל על פי החלטת ממשלה 261 מחודש אוגוסט 2021 , שעניינה הפחתת השימוש בכלים חד – פעמיים מפלסטיק ונקבע בצן תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס ' 3), (התשפ"ב -2021 להלן: "צו תעריף המכס"), שפורסם בתאריך 19 לאוקטובר 2021.

המטרה המוצהרת בהטלת המס היא להכפיל את המחיר הסופי לצרכן ובכך להפחית את הצריכה של מוצרים מזהמים אלו. לפי פרסומים של משרדי האוצר ומשרד הגנת הסביבה מיולי 2021, הצריכה הביתית של כלי פלסטיק חד פעמיים בישראל עומדת על כ -68 אלף טון בשנה, כאשר זו הכפילה את עצמה בעשור האחרון.

יצוין כי בהודעה לציבור שפרסמה רשות המסים בתאריך 28 לאוקטובר 2021 , נקבע כי בהתאם לצו תעריף המכס חל היטל על מלאי הכלים החד פעמיים, שנמצא ברשות הסוחרים לצורך עסקם בתאריך 31.10.2021 בשעה 24:00 בסך של 11 ש"ח לק"ג ובאופן יחסי גם על חלק מק"ג.  

לחץ/י כאן – לקריאת הודעת רשות המסים על היטל מלאי על כלים חד פעמיים          

בכבוד רב                                                                                                                        
ניר שירן ושות'     
  רואי חשבון                
שיתף עמוד:
מאמרים נוספים
דילוג לתוכן