חוזר 36.20 – תקנות הסדרים במשק המדינה

04  בנובמבר   2020

לקוחות יקרים,

לידיעתכם, אושרו תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון), התש"ף-2020, לצורך קביעת הוראות שעניינן הנחה בארנונה למקבל מענק סיוע בעד השתתפות בהוצאות קבועות (להלן – מענק הסיוע).

 סיוע בתשלומי ארנונה לעסקים: מועד הגשת הבקשה: מיום 1/10/2020 עד 31/12/2022.
סכום המענק: קבלת הנחה של 95%-100% בתשלום הארנונה.  
הזכאים למענק בעד הוצאות קבועות: עצמאים, חברות, מלכ"רים (למעט גופים שהוחרגו).  
תקופת הזכאות ותנאי הזכאות:
הנחה של 95% בתשלום הארנונה לחודשים יוני-אוגוסט לעסקים, כדלקמן:
* עסקים עם מחזור עסקאות עד 200 מיליון ₪ וקיימת ירידה במחזורים של לפחות 60% בגין החודשים מאי-יוני 2020 לעומת מאי-יוני 2019.  
* לעסקים עם מחזור עסקאות 200 מיליון ₪ עד 400 מיליון ₪ וקיימת ירידה במחזורים של לפחות 80% בגין החודשים מאי יוני 2020 לעומת מאי יוני 2019.  
הנחה של 95% בתשלום הארנונה לחודשים ספטמבר-אוקטובר לעסקים, כדלקמן:
* עסקים עם מחזור עסקאות עד 200 מיליון ₪ וקיימת ירידה במחזורים של לפחות 60% בגין החודשים יולי-אוגוסט 2020 לעומת יולי-אוגוסט 2019.  
* לעסקים עם מחזור עסקאות 200 מיליון ₪ עד 400 מיליון ₪ וקיימת ירידה במחזורים של לפחות 80% בגין החודשים יולי-אוגוסט 2020 לעומת יולי-אוגוסט 2019.  
הנחה של 100% בתשלום הארנונה לחודשים נובמבר-דצמבר לעסקים, כדלקמן:
*לכל העסקים שיראו ירידה במחזורים של לפחות 25% בגין חודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 לעומת ספטמבר-אוקטובר 2019.  

בחינת הזכאות להנחה בארנונה תתבצע על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה (להלן: "הסוכנות"). ההנחה תינתן לזכאים לכך באופן אוטומטי עם קבלת האישור מהסוכנות, כך שאין כל צורך לפנות לרשות המקומית.

לאתר הסוכנות להגשת בקשה לקבלת ההנחה מארנונה לחצו בקישור להלן: https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km5.aspxלתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון), התשפ"א-2020 לחצו כאן

  בכבוד רב

ניר שירן ושות'

 רואי חשבון

שיתף עמוד:
מאמרים נוספים

חוזר 10.21 – תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות העבודה) (תיקון מס'9), התשפ"א- 2021

7    באפריל   2021 ללקוחותינו שלום,   ביום 16.3.2021 פורסמו ברשומת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון

קרא עוד »

חוזר 9.21 – ניתן למנוע מעובד שלא התחסן נגד נגיף הקורונה להגיע לעבודה או להתנות את התייצבותו בהצגת בדיקת קורונה שלילית אחת לשבוע

7    באפריל   2021 ללקוחותינו שלום,     ניתן למנוע מעובד שלא התחסן נגד נגיף הקורונה להגיע לעבודה או להתנות את התייצבותו בהצגת בדיקת קורונה שלילית

קרא עוד »
דילוג לתוכן