חוק מענק עידוד תעסוקה

השבוע פורסם ברשומות חוק מענק עידוד תעסוקה (הוראת שעה- נגיף הקורונה החדש), התש"ף  – 2020 (להלן: "החוק") במטרה לקבוע את המתווה בו יפוצו מעסיקים בגין החזרת עובדים למעגל התעסוקה. בהתאם למתווה מעסיקים אשר החזירו עובדים מחופשה ללא תשלום (חל"ת) וכן מעסיקים נוספים אשר הגדילו את מצבת העובדים בעסק (בכפוף לתנאים מסוימים), החל מיום 19 באפריל 2020, יהיו זכאים למענק כולל בסך של 3,500 עד 7,500 ש"ח בגין כל עובד. להלן עיקרי החוק:

עובדים בגינם יינתן מענק

בהתאם לחוק יהיה זכאי מעסיק למענק בגין עובדים שהוחזרו לעבודה למן 19.4.2020.  העובדים בגינם יתקבל מענק נדרשים לקיים את התנאים המפורטים בחוק שעיקרם כדלהלן:

 1. תושב ישראל מעל גיל 18.
 2. שכרו מעל 3,300 ₪ לחודש.
 3. החל לעבוד עד ל-15 לחודש בגינו מתבקש המענק ועבד ברציפות עד לסוף אותו חודש.
 4. הוא נרשם בלשכת התעסוקה בתקופה שבין 1/1/2020 ועד ל-30/4/2020 ולא חזר לעבוד עד ליום ה-19/4/2020. לחלופין יכול העובד לקיין אחד מבין התנאים הבאים:  הוא זכאי למענק הסתגלות לבני 67 ומעלה בעד חודש מאי 2020 או זכאי לגמלת חודש מאי 2020 או זכאי לגמלת הבטחת הכנסה או לדמי אבטלה בעל חודש זה.
 5. הוא לא מעסיק, קרובו ולגבי חברה הוא אינו בעל השליטה או קרובו.
 6. הוא אינו עובד זר.

מענקים

עבור עובד שחזר לעבוד החל מה-19.4.2020 ועד ל-31.5.2020 – בשל כל אחד מהחודשים יוני עד ספטמבר 2020 יתקבל סך של 875 ₪ לחודש (כלומר סך כולל של 3,500 ₪, במידה והעובד יעבוד במהלך כל התקופה יוני-ספטמבר 2020).

עבור עובד שחזר לעבוד החל מה-1.6.2020 ועד ל-15.10.2020 – בשל כל חודש יתקבל סך של 1,875 ₪ וזאת במשך ארבעת החודשים המתחילים בחודש הקליטה ועד לחודש הרביעי מחודש הקליטה או לחודש אוקטובר כמוקדם מבניהם. (כלומר עד מקסימום 7,500 ₪ במידה והעובד הוחזר בחודש יוני).

הערות והדגשים:

 1. המענק מותנה בכך שקליטת העובדים לגביהם מתבקש המענק הביאה לגידול במצבת העובדים של אותו מעסיק ביחס לחודש הבסיס (חודש הבסיס יהיה החודש שקדם למועד קליטת העובד).
 2. המענק בגין עובד שמועסק על ידי שני מעסיקים ישולם למעסיק זכאי המשלם לעובד את השכר הגבוה יותר מבין שני המעסיקים, בהתאם להצהרת העובד.
 3. יש להגיש תביעה למענק למנהל שירות התעסוקה בגין כל חודש בנפרד ולא יאוחר מתום 60 יום מאותו חודש. הבקשה תלווה, בין היתר, במילוי הצהרה מקוונת גם על ידי העובד הרלוונטי. לדיווח חזרה / תחילת עבודה יש ללחוץ על הקישור הבא:

https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/pages/backtoworkreport.aspx

 • בהתאם לחוק קיימת עדיפות להחזרת עובדים בחודש יוני.
 • המענק אינו חייב במע"מ אולם חייב במס הכנסה.

לצפייה בחוק לחץ כאן:

https://fs.knesset.gov.il/23/law/23_lsr_573892.pdf

הערה:

מבדיקה מול שירות התעסוקה, הטפסים הרלוונטיים יפורסמו בימים הקרובים. עם פרסומם, נוסיף קישורים.

יש לציין שאין בהצעות אלו משום תכנון מס ואינן המלצה לעשות או להימנע מלעשות מהלך כלשהו.

אין לראות בחומר המתפרסם בחוזר זה משום ייעוץ או חוות דעת כלשהיא.

לפני נקיטת צעדים כלשהם אנו ממליצים על קבלת ייעוץ מקצועי.

שיתף עמוד:
מאמרים נוספים

חוזר 10.21 – תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות העבודה) (תיקון מס'9), התשפ"א- 2021

7    באפריל   2021 ללקוחותינו שלום,   ביום 16.3.2021 פורסמו ברשומת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון

קרא עוד »

חוזר 9.21 – ניתן למנוע מעובד שלא התחסן נגד נגיף הקורונה להגיע לעבודה או להתנות את התייצבותו בהצגת בדיקת קורונה שלילית אחת לשבוע

7    באפריל   2021 ללקוחותינו שלום,     ניתן למנוע מעובד שלא התחסן נגד נגיף הקורונה להגיע לעבודה או להתנות את התייצבותו בהצגת בדיקת קורונה שלילית

קרא עוד »
דילוג לתוכן