חישוב מס רכישה או מס שבח לגבי דירת קטין

כיצד תחושב שומת מס רכישה, או שומת מס שבח, כאשר קטין רוכש זכות במקרקעין ? האם תחשיב המס ייעשה באופן עצמאי ביחס לקטין בלבד ? או שהתחשיב המס ייעשה ביחס להורי הקטין ?

סוגיה זו נדונה בהחלטת מיסוי (מספר 2662/18) אשר פורסמה ביום 18.1.2018 המתייחסת להחלטת מיסוי בנושא תחולת חזקת התא המשפחתי על דירות קטין.

מדובר בקטין אשר ירש כספים מאמו. אביו של הקטין ביקש לרכוש עבורו דירת מגורים, כאשר מימון הרכישה יעשה מכספי הירושה ומכספים שיינתנו כהלוואה מאת האב או ממשכנתא.

הבקשה להחלטת המיסוי הייתה כי דירת הקטין לא תימנה במניין הדירות של התא המשפחתי, הן לעניין החבות במס רכישה, כך שבעת רכישתה יחול שיעור מס של דירה יחידה לפי סעיף 9(ג1א)(2)(א) לחוק מיסוי מקרקעין והן לעניין החבות במס שבח, בעת מכירתה בעתיד.

בהחלטת המיסוי שניתנה נקבע כי בהתאם לחזקת התא המשפחתי הקבועה בחוק, יראו כרוכש/כמוכר אחד את בני הזוג, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנה, למעט ילדים נשואים, הן לעניין מס שבח והן לעניין מס רכישה.

לכן, דירה אשר נרכשה עבור קטין, תיחשב כדירת התא המשפחתי ותימנה במניין דירותיו לעניין מס שבח ומס רכישה.

זאת מכיוון שהדירה הנרכשת עבור קטין מהווה אפיק להשקעת כספי הקטין ואינה לצורך הבטחת מגורי הקטין (שכן אפוטרופסיו הם המחויבים במדורו). כידוע: דירת השקעה אינה זכאית להקלות מס.

שיתף עמוד:
מאמרים נוספים

חוזר 10.21 – תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות העבודה) (תיקון מס'9), התשפ"א- 2021

7    באפריל   2021 ללקוחותינו שלום,   ביום 16.3.2021 פורסמו ברשומת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון

קרא עוד »

חוזר 9.21 – ניתן למנוע מעובד שלא התחסן נגד נגיף הקורונה להגיע לעבודה או להתנות את התייצבותו בהצגת בדיקת קורונה שלילית אחת לשבוע

7    באפריל   2021 ללקוחותינו שלום,     ניתן למנוע מעובד שלא התחסן נגד נגיף הקורונה להגיע לעבודה או להתנות את התייצבותו בהצגת בדיקת קורונה שלילית

קרא עוד »
דילוג לתוכן