חלוקת הכנסות בין בני זוג ביטוח לאומי

חלוקת הכנסות בין בני זוג לצורך ביטוח לאומי – סוף שנה

בני זוג העובדים בעסק משותף שאינו מאוגד כחברה, בני זוג שיש להם הכנסות פסיביות משותפות (לדוגמא שכר דירה) וכבת זוג נחשבת גם ידועה בציבור, רשאים לבקש חלוקת הכנסות ביניהם.

הכנסות בני זוג שעובדים ביחד בעסק משותף שאינו חברה

בהתאם לתקנה 24 לתקנות בטוח לאומי מחייבת יחס חלוקה בין בני זוג העובדים בעסק משותף שאינו חברה בתנאי שכל אחד מבני הזוג יעבוד עד 36 בשבוע בממוצע לפחות במשך תקופה של 10 חודשים או יותר בשנת המס ומקום העיסוק אינו דירת המגורים שלהם.

יחס החלוקה הינו 2/3 לבעל ו-1/3 לאישה, במידה ובני הזוג מעוניינים לשנות את היחס הנ"ל חייבים להגיש הצהרה למוסד לביטוח לאומי עד 30 באפריל 2012.

חלוקת הכנסה בין בני זוג מנכסים משותפים

יש להצהיר לביטוח לאומי, הצהרה חד פעמית על אופן החלוקה, בני זוג רשאים לבקש חלוקת הכנסות ביחס של 50%: 50% בשנה השוטפת ועד לשנתיים שקדמו לה, חלוקת הכנסות פאסיבית בשנת 2011, מאפשרת חלוקה ותיקון רטרואקטיבי גם לשנים 2009 ו-2010.

הנחיות הביטוח הלאומי באשר לחלוקת הכנסות שאינן מעבודה בין בני זוג

חלוקת ההכנסות שאינן מעבודהנישואין לפני יום 1/1/1974נישואין אחרי יום 1/1/1974
הנכסים רשומים על שם שני בני הזוג    חלוקת ההכנסות בשנה השוטפת ובשנתיים שלפניה-  תתבצע על פי בקשת אחד מבני הזוג או שניהם, ללא בקשת אישור נוסף.חלוקת ההכנסות בשנה השוטפת ובשנתיים שלפניה – תתבצע עם המצאת אישור שהנכס רשום על שם שני בני הזוג
הנכסים רשומים על שם אחד מבני הזוגחלוקת ההכנסות בשנה השוטפת ובשנתיים שלפניה – תתבצע עם הצהרה בכתב של שני בני הזוג על כוונת שיתוף בנכסים.נוסח ההצהרה מצוי באתר הביטוח הלאומי באינטרנט (בל/631).

הכותבת:
רואת חשבון, מומחית לדיני מיסים.

הערכת מחלקת המיסים:
ביטוח שני בני הזוג יאפשר לשניהם להיות מבוטחים מלאים לעניין חוק הבטוח הלאומי, לרבות ביטוח אימהות, נפגעי עבודה, ביטוח זקנה, בטוח שארים וכו'.
כמו כן כל אחד מבני הזוג יוכל ליהנות מתשלום דמי ביטוח מופחתים ובכך שניהם יהנו מהמדגה המופחתת ולא רק אחד מהם.

מדריך זה נועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו משום יעוץ או חוות דעת.

ניר שירן ושות'
רואי חשבון

שיתף עמוד:
מאמרים נוספים
דילוג לתוכן