הלוואות בערבות המדינה

מסלול מיוחד לעסקים בהתמודדות עם המשבר לקבלת הלוואה בערבות מדינה בהליך מזורז ובשיעור מוגדל של ערבות מדינה

• מסלול מיוחד לנפגעי הנגיף בהליך מזורז
• מידע על ההלוואה במסלולים הרגילים
• ריבית שוק נוחה
• אפשרות להגיש בקשה עצמאית בהליך קצר וידידותי
• פריסת תשלומים ל-5 שנים
• אפשרות לדחיית תשלום ראשון בחצי שנה
• למי מיועדת הקרן בערבות המדינה?
• יזמים, עסקים בעלי מחזור הכנסות עד 100 מיליון ש"ח
• תעשיינים, יצואנים, חקלאים, עמותות חברתיות, יהלומנים

ההלוואה ניתנת למטרות שונות:

  • הון חוזר
  • השקעה
  • הקמה

אילו מ​סלולים קיימים בתוכנית?

עסקים בהקמה – גובה הלוואה עד 500,000 ש"ח, נדרשים לבטחונות של -10%-25%.
עסקים עם מחזור של עד 6.25 מיליון ש"ח – גובה הלוואה עד 500,000 ש"ח, נדרשים לעד 25% בטחונות.
עסקים עם מחזור מעל 6.25 מיליון ש"ח – גובה ההלוואה עד 8% מהמחזור, נדרשים לעד 25% בטחונות.
מסלול השקעות לתעשייה – גובה ההלוואה עד 90% מגובה ההשקעה או עד 15% ממחזור העסק (הנמוך מביניהם), נדרשים לעד 30% בטחונות להלוואה או שעבוד של נכס (ברכישת נכס), פריסת תשלומים של עד 12 שנים.
עסקים יצואנים (יצוא בהיקף של לפחות 250 אלף דולר בשנה שקדמה להגשת הבקשה) – גובה ההלוואה עד 12% מהמחזור, נדרשים לעד 25% בטחונות.

מה נדרש לדעת לגבי הגשת בקשה להלוואה?

יש להגיש את הבקשה לאחד מהגופים המתאמים של הממשלה בקרן אשר מבצעים את בדיקת יכולת ההחזר של העסק וממליצים על מתן הלוואה או שלילת הבקשה (חברת גיזה זינגר אבן וחברת BDSK).
ההלוואות מועמדות באמצעות הבנקים: הבינלאומי/אוצר החייל, לאומי, מזרחי, מרכנתיל .
ערבות המדינה ניתנת לבנק. העמדת הערבות מאפשרת מתן הלוואות לעסקים אשר לא היו מקבלים מהבנק הלוואה ללא הערבות.
שיעור הריבית על ההלוואות לפי המסלולים השונים יהיה כמקובל במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה ויאושר על ידי ועדת האשראי של הקרן.

שיתף עמוד:

צרו קשר

דילוג לתוכן