הערכות שווי

הערכת שווי עסקית היא תהליך לקביעת הערך הכלכלי של יחידת עסק או חברה שלמה. הערכת השווי מבוצעת על מנת לאמוד, בעזרת נתונים שונים מספרי החברה ומענפי פעילות שונים, את השווי הריאלי של החברה תוך נטרול רכיבים אשר להם לא קיימת השפעה על פעילות החברה.

הערכת שווי של חברה יכולה לשמש למגוון צרכים, בין היתר:

• לצרכי מס.
• לצרכי מיזוג או מכירה.
• לצרכי חוות דעת לבתי משפט.
• לצרכי דיווח כספי (בחינת ירידת ערך, הקצאת עלות רכישה.
• הליכי גירושין.

באמצעות צוות רחב ומיומן, חברתנו בעלת הניסיון לספק שירותי הערכת שווי תוך מתן דגש אישי לצרכי הלקוח. אנו מאמינים כי תהליך הערכת שווי הינו תהליך של הבנת הלקוח והחברה ואיננו תהליך טכני בלבד, כל מקרה שונה מקודמו וכל גישה ומתודולוגיית עבודה מותאמת באופן ייחודי לחברה.


תהליך הערכת השווי כולל בין היתר:

• הערכת שווי חברות.
• הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים.
• בחינת ירידת ערך.
• מודלים כלכליים התומכים בתכנון אסטרטגי.
• בקרה ניהולית.

סקירת השוק בו החברה פועלת תוך התאמת הענף בהתאם לסיווגו ומחזורי הפעילות של החברה.
ניתוח התוצאות הכספיות של החברה.
הבנת מבנה החוב של החברה.
ניתוח מבנה ההון של החברה.
בניית תחזית תזרים מזומנים תפעולית לחברה.
הבנת סיכון החברה בשוק בהשוואה לחברות דומות.
שימוש במודלים שונים לקביעת שווי פעילות החברה כגון שיטת ההיוון התזרימי (DCF) ושיטת המכפיל.
השירותים המסופקים על ידי משרדנו נותנים מענה לצרכים הקיימים והעתידיים, הדורשים התמחות במגוון סוגי עבודות, בעיקר בתחומים הבאים:
מתן ייעוץ ותמיכה בתחום הכלכלי, מימוני והתמחירי, הנדרשים בהתפתחויות משמעותיות בחיי העסק.

ליווי עסקאות
ייעוץ וליווי לאורך תהליך העסקה הכולל בדיקות כדאיות כלכלית והכנת תוכנית עסקית, עבור רוכשים ומוכרים של נכסים וחברות.

ניהול הון חוזר
ייעוץ בנוגע לשיפור וניהול ההון החוזר בפירמה על מרכיביו (לקוחות, מלאי, ספקים), על מנת לשפר את יכולותיה התפעוליות והפיננסיות. השירות כולל סיוע בבניית תהליכים לשיפור תזרים המזומנים בפירמה ומסגרת עבודה לשמירה על הון חוזר מיטבי.

ייעוץ נדל"ן
ייעוץ וליווי חברות בניהול השקעות בנדל"ן. השירותים כוללים: בדיקת נאותות של נכסים וחברות בתחום, בדיקת כדאיות כלכלית, הערכת שווי וייעוץ בארגון .
משרדינו שם בראש סדר עדיפויותיו את צרכי הלקוח ואת היחס המקצועי האישי.

שיתף עמוד:

צרו קשר

דילוג לתוכן