חוות דעת כלכלית

למשרדנו ניסיון רב במתן חוות דעת כלכליות, לעסקים ולפרטיים, במסגרת הליכי קבלת החלטות ויישוב סכסוכים שונים ובכללן:

• בוררויות.
• תביעות אזרחיות בערכאות השיפוטיות השונות.
• החלטות במסגרת ישיבות דירקטוריון של חברות.
• בחינת דרכי פעולה וכדאיות כלכלית של פרויקטים, הסכמי שיתוף פעולה והשקעות.

למשרד ניסיון רב שנים בליווי חברות ואנשים פרטיים בהכנה של חוות דעת כלכליות ומתן עדות בבתי משפט.


במסגרת הליכים המתנהלים בבתי משפט ובהכנות חוות דעת כלכליות בנושאים שונים, בין היתר:

• בחינת איתנות פיננסית ועמידה בכושר פירעון.
• הערכת הפסדים כלכליים.
• בדיקת סבירות להסכמי פשרה.
• פגיעה כלכלית בחברה כתוצאה מנטישת עובדים, הפרה של חיסיון ועוד.
• בדיקות חשבונאיות.

שיתף עמוד:

צרו קשר

דילוג לתוכן