מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (גברים ונשים) בשל משבר הקורונה

ביום 27 במרץ 2020 חתם ראש הממשלה על תקנות לשעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש"ף-2020 (להלן: התקנות). התקנות קבעו כללים לפיהם ישולמו מענקי הסתגלות לעובדים שכירים בני 67 ומעלה, שפוטרו או שהוצאו לחל"ת כפוי ביוזמת המעסיק בשל משבר הקורונה, החל מיום 1.3.2020 ואילך.

עובדים שכירים מעל גיל 67 אינם זכאים לפי החוק לדמי אבטלה, אך זכאים להגיש תביעה לקצבת אזרח ותיק (שלא תפגע במענק ההסתגלות המיוחד), אם לא זכאים לקצבה עוד קודם לכן.

לאור המשבר ההמוני, והרצון לסייע לקבוצת גיל נצרכת זו, הממשלה התקינה תקנות לפיהן עובדים מעל גיל 67 יהיו זכאים ל"מענק הסתגלות מיוחד", בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

מי שבמהלך התקופה שבין התאריכים 01/03/2020 עד 19/04/2020 מתקיימים לגביו התנאים המפורטים להלן, יהיו זכאים למענקי הסתגלות מיוחדים:

א. למבוטח מלאו 67 שנים ויותר.

ב. המבוטח הוא תושב ישראל לעניין חוק הביטוח הלאומי.

ג. במהלך התקופה הקובעת, המבוטח פוטר מעבודתו או הוצא לחל"ת ביוזמת מעסיקו למשך 30 ימים רצופים לפחות בשל משבר הקורונה.


ד. היה עובד שכיר בתקופה של שלושה חודשים רצופים בתכוף לפני החודש שבו חל מועד הפסקת עבודתו.


ה. יש לו הכנסה מפנסיה בסכום שאינו עולה על 5,000 ₪ לחודש (ברוטו).


הכנסה שמובאת בחשבון לצורך מבחן ההכנסות – היא הכנסה מקצבת פרישה מעבודה, משירות בצה"ל, שירות במשטרה ושירות בבתי הסוהר (לרבות הכנסה מקצבת אובדן כושר עבודה, בתנאים מסוימים).
קיומן של הכנסות אחרות או קצבאות הביטוח הלאומי, כמו למשל קצבת אזרח ותיק, אינן מובאות בחשבון במבחן ההכנסות.

מענק הסתגלות ל-03/2020

• מי שהפסיק לעבוד בתקופה שבין התאריכים 1/03/2020 עד 31/03/2020 והיה מחוסר עבודה, מיום הפסקת עבודתו ועד 31/03/2020, סכום המענק בהתאם להכנסתו מפנסיה כאמור בעד חודש 3/2020 כמפורט להלן:

 • מי שהכנסתו אינה עולה על 2,000 ₪ – זכאי למענק בסך 2,000 ₪.
 • מי שהכנסתו עולה על 2,000 ₪ ואינה עולה על 4,000 ₪ – זכאי למענק בסך 1,500 ₪.
 • מי שהכנסתו עולה על 4,000 ₪ ואינה עולה על 5,000 ₪ – זכאי למענק בסך 1,000 ₪
 • מי שהכנסתו עלתה על 5,000 ₪ – אינו זכאי למענק.

מענק הסתגלות ל-04/2020

תנאי זכאות:

 • המבוטח היה זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש 3/2020 כמפורט לעיל, והיה מחוסר עבודה במהלך כל התקופה 1/04/2020 עד 19/04/2020:
 • או שעבודתו הופסקה במהלך התקופה הנ"ל והיה מחוסר עבודה מיום הפסקת עבודתו עד 19/04/2020.
 • מי שהכנסתו אינה עולה על 2,000 ₪ – זכאי למענק בסך 4,000 ₪.
 • מי שהכנסתו עולה על 2,000 ₪ ואינה עולה על 3,000 ₪ – זכאי למענק בסך 3,000 ₪.
 • מי שהכנסתו עולה על 3,000 ₪ ואינה עולה על 4,000 ₪ – זכאי למענק בסך 2,000 ₪.
 • מי שהכנסתו עולה על 4,000 ₪ ואינה עולה על 5,000 ₪ – זכאי למענק בסך 1,000 ₪.
 • מי שהכנסתו עלתה על 5,000 ₪ – אינו זכאי למענק.

סכום המענק בהתאם להכנסתו מפנסיה כאמור בעד חודש 4/2020:

שונות

 • פי לשון התקנות אין מניעה כי תחולתן תהא גם על בעלי שליטה.
 • המוסד לביטוח לאומי (להלן – המל"ל) רשאי יהיה לקזז חוב בשל המענק המיוחד מכל גמלה אחרת אם יתברר כי שולם למבוטח מענק הסתגלות בטעות או שלא כדין, וכן יהיה רשאי לדרוש כספי מענק ההסתגלות המיוחד כנ"ל, אם שולם למבוטח שלא בתום לב מצידו.
 • המל"ל מתכוון לשלם את המענק באופן אוטומטי ככל שכל המידע הדרוש יהיה בידו, לרבות פרטי חשבון הבנק של העובד, אך העובד יכול להגיש תביעה בטופס 489 כמפורט באתר הביטוח הלאומי, בכל מקרה.
 • המעסיק משדר טופס 100 שכולל את המידע על המשכורות בחודשים האחרונים. המעסיק משדר בקובץ נפרד את מועד ההוצאה לחל"ת או מועד הפיטורים עם הסיבה להפסקת העבודה. רצוי שהמעסיק ישדר גם את פרטי הבנק של העובדים בקובץ נפרד, כדי להקל על האישור האוטומטי המהיר של המענק.
 • המידע על ההכנסה מהפנסיה ומקצבת אובדן כושר עבודה מגיע למל"ל מטופסי 126 שמגיעים אליו ממשלמי הפנסיה או הקצבה.
 • מענק ההסתגלות המיוחד נחשב כהכנסה לעניין חוק הבטחת הכנסה. עם זאת, מי שהשתלמה לו גמלת הבטחת הכנסה, טרם תחילת התקנות, ובשל מענק ההסתגלות המיוחד חדלה להשתלם לו הגמלה בעד חודש בו קיבל את המענק, יוסיף להיות זכאי להטבות הניתנות על פי כל דין או ע"י גוף ציבורי כאילו הוא מקבל גמלת הבטחת הכנסה.
 • מצורף קישור למילוי בקשה מקוונת למענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה https://forms.btl.gov.il/Form/DStart/Avtala67 , באתר המוסד לביטוח לאומי

מטרת חוזר זה הינה להביא לידיעתכם את עיקרי השינויים והעדכונים בחוק בנושאי המס שונים. לאור מורכבות חלק מהסוגיות, נמליץ על התייעצות עם משרדנו טרם ביצוע פעולות כלשהן.

יש לציין שאין בהצעות אלו משום תכנון מס ואינן המלצה לעשות או להימנע מלעשות מהלך כלשהו. אין לראות בחומר המתפרסם בחוזר זה משום ייעוץ או חוות דעת כלשהיא. לפני נקיטת צעדים כלשהם אנו ממליצים על קבלת ייעוץ מקצועי.

שיתף עמוד:
מאמרים נוספים

חוזר 24-21 – נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ש"ח עבור החודשים מאי – יוני 2021

15    ביולי   2021 ללקוחותינו שלום, באתר רשות המסים נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪ עבור

קרא עוד »
דילוג לתוכן