מצבת כלי רכב ליום 31.12.2020

שם החברה/עסק: _____________________

 מספר רישויסוג הרכבבעלות החברה/ שכורתאריך קניה/ מכירהדגםקבוצת מחירשם הנהגמס' חודשי שימוש בשנת המסמד אוץ 31.12.19מד אוץ 31.12.20
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          

תאריך: ___________

שם מכין הדוח: _____________        חתימה: _______________

הערות:

1. סוג הרכב

   1.1 – פרטי – רכב פרטי.

   1.2 – מסחרי – רכב מסחרי עד 3.5 טון.

   1.3 – כבד – רכב מסחרי מעל 3.5 טון.

2. קבוצת מחיר – רשומה על רישיון הרכב.

שיתף עמוד:
מאמרים נוספים
דילוג לתוכן