מאמרים בנושא מס הכנסה

ביטוח פנסיוני לעובד עצמאי

החל משנת 2017 חייבים עובדים עצמאים להפריש חלק מהכנסתם לחיסכון פנסיוני. את  ההפקדות לביטוח הפנסיוני יש להפקיד עד תום שנת המס שבשלה מופקדים התשלומים. קופות

קרא עוד »

החוק לצמצום השימוש במזומן

הרינו לעדכן, כי החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 אושר לאחרונה בכנסת. חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 הוא חוק שאושר בכנסת במרץ 2018, ונועד להגביל את השימוש במזומנים,

קרא עוד »

חוק ההתייעלות הכלכלית

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018) ערן יעקב, משנה למנהל רשות המסים שינוי שיעורי המס ומדרגות המס – יחידים לפני אחרי מדרגה

קרא עוד »

חוק פנסיה לעצמאים

חוזר מיסים מספר 2.17 החל מינואר 2017 יידרשו העצמאים לחסוך לפנסיה חובה לא תחול חובת ההפקדה לפנסיה על העצמאיים הבאים:1. טרם מלאו לעצמאי 21 שנים.2.

קרא עוד »
שיתף עמוד: