פתיחת תכנית חיסכון לכל ילד

הביטוח הלאומי יפקיד לתכנית החיסכון על שמו של הילד 50 ₪ בחודש עד הגיעו לגיל 18
חוזר מיסים מספר 11.16

החל מינואר 2017, יפתח הביטוח הלאומי עבור ילדכם הזכאי לקצבת ילדים, תכנית חיסכון, שבה יופקדו 50 ₪ ב- 20 לכל חודש (במועד תשלום קצבת הילדים) – מצורף קובץ למידע נוסף.
הכסף יועבר לחיסכון ייעודי על שמו של הילד בקופת גמל להשקעה או בבנק בהתאם לבחירתכם. אם לא תבחרו, הביטוח הלאומי יבחר עבורכם את הגוף שינהל את כספי החיסכון.
בתוכנית יופקד גם תשלום רטרואקטיבי עבור החודשים מאי 2015 ועד דצמבר 2016, בהתאם לזכאות לקצבת ילדים בחודשים אלה. התשלום הרטרואקטיבי יופקד במועדים שיפורסמו באתר הביטוח הלאומי.

לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר ביטוח לאומי-תכנית חיסכון לכל ילד:
www.btl.gov.il

יש לציין שאין בהצעות אלו משום תכנון מס ואינן המלצה לעשות או להמנע מלעשות מהלך כלשהו.

אנו עומדים לרשותכם לכל מידע נוסף, ככל שיידרש.

חוזר זה נועד למסירת מידע כללי בלבד. אין לראות בחומר המתפרסם בחוזר זה משום ייעוץ או חוות דעת כלשהיא. לפני נקיטת צעדים כלשהם אנו ממליצים על קבלת ייעוץ מקצועי.

שיתף עמוד:
מאמרים נוספים

חוזר 24-21 – נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ש"ח עבור החודשים מאי – יוני 2021

15    ביולי   2021 ללקוחותינו שלום, באתר רשות המסים נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪ עבור

קרא עוד »
דילוג לתוכן