רשות האכיפה והגבייה שולחת מכתבים לעצמאים בגין אי הפקדה לקופת גמל לקצבה בשנת המס 2017

אבקש להביא לתשומת לבכם שבימים האחרונים רשות האכיפה והגבייה המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות שולחת מכתבים לעצמאים בגין אי הפקדה לקופת גמל לקצבה בשנת המס 2017.

חשוב להבהיר שבהתאם לפרק ב' לחוק ההתייעלות הכלכלית (להלן "החוק") על עצמאים להפריש לקופת גמל לקצבה, בשיעורים הקבועים בחוק משנת 2017, אך לא יוטל קנס בגין חוסר בהפקדות בשנה זו. רק החל משנת המס 2018, חוסר כלשהוא בהפקדה מוגדר כעבירה, העלולה להביא להטלת קנס בסך 500 ₪.

בנוסף לאמור לעיל, סעיף 6 לחוק, קובע שטרם הטלת הקנס, עצמאי שחלה עליו חובת ההפקדה לקופת גמל לקצבה, יקבל התראה על חוסר בהפקדה. זאת, לאחר שהמרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות, קיבל את המידע על השומות מרשות המסים והמידע על ההפקדות מרשות שוק ההון (כלומר לגבי הפקדות לשנת המס 2018, ההתראה תתקבל רק בשנת 2020). לאחר קבלת ההתראה כאמור, יתאפשר לעצמאי, בתוך 90 יום ממשלוח ההתראה, להפקיד את התשלומים לקופת הגמל חלף תשלום הקנס. העצמאי יוכל לבחור גם לשלם את הקנס במקום ההפקדה.

להלן קישור לאתר ממשלתי, בנושא דיווח של עצמאים למרכז לגביית קנסות, על הפקדות לפנסיה לאחר קבלת ההתראה כאמור: https://www.gov.il/he/service/pension-deposit-report עצמאי שמשלים את ההפקדה על ידי בעל רישיון פנסיוני ימלא טופס, עליו בעל הרישיון צריך לחתום (ראו בלינק לעיל). אם בחר להפקיד ישירות לחברה, אזי יש לקבל מהחברה אישור הפקדה ולהעבירו בדוא"ל: pension@eca.gov.il.

מטרת חוזר זה הינה להביא לידיעתכם את עיקרי השינויים והעדכונים בחוק בנושאי המס שונים. לאור מורכבות חלק מהסוגיות, נמליץ על התייעצות עם משרדנו טרם ביצוע פעולות כלשהן.

יש לציין שאין בהצעות אלו משום תכנון מס ואינן המלצה לעשות או להימנע מלעשות מהלך כלשהו.

אין לראות בחומר המתפרסם בחוזר זה משום ייעוץ או חוות דעת כלשהיא. לפני נקיטת צעדים כלשהם אנו ממליצים על קבלת ייעוץ מקצועי.

שיתף עמוד:
מאמרים נוספים

חוזר 24-21 – נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ש"ח עבור החודשים מאי – יוני 2021

15    ביולי   2021 ללקוחותינו שלום, באתר רשות המסים נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪ עבור

קרא עוד »
דילוג לתוכן