שאלות נפוצות

 1. שאלה: מי נדרש להרשם כעוסק? תשובה: אדם (יחיד), שותפות או חברה העומדים למכור נכס, טובין או מקרקעין, או לתת שירות במהלך עסקיהם.
 2. שאלה: למי יש להודיע על הקמת עסק? תשובה: לכל הרשויות: מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.
 3. שאלה: אלו מסמכים יש להביא לצורך רישום במע"מ כעוסק? תשובה: המסמכים הדרושים לצורך רישום כעוסק ע"פ הפירוט הבא:
סוג העסקהמסמכים הדרושים
עוסק יחיד• תעודת זהות כולל ספח עם כתובת עדכנית.
• חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.
• אסמכתא על קיום חשבון הבנק של העסק.
• מסמכים נוספים המעידים על הקמת העסק ופעילותו.
שותפות
שני אנשים או יותר
• תעודת זהות של כל אחד מהשותפים.
• חוזה רכישה/שכירות של מקום העסק.
• אסמכתא על קיום חשבון הבנק של השותפות.
• אישור על רישום השותפות ברשם השותפויות (אם קיים).
• על השותפים למנות נציג אחד מתוכם שיפעל בשמם בכל הפעילות הנוגעת למע"מ.
חברה בע"מ• אישור של רשם החברות על רישום החברה.
• תקנון ופרוטוקול מינוי מנהלים של החברה כפי שאושר על ידי רשם החברות.
• שמות מנהלי החברה, מספרי הזהות שלהם, כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם.
• חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.
• אסמכתא על קיום חשבון הבנק של החברה.
• לגבי עסק בשלב הקמה, שטרם החל בפעילותו:
מסמכים נוספים שמתוכם ניתן ללמוד על פעילותו העתידית של העסק, כגון:
התחייבות לאספקת טובין, חוזים לביצוע פעולות רכישת נכסים לבנייה, אישורי בניה רישיונות עסק מטעם רשויות מקומיות או ממשלתיות וכיוצא בזה.
• טופס רישום מלא על כל פרטיו וחתום.
• מידע על הרכוש: סכום ההשקעה, מקורות המימון, מחזור העסקאות המשוער.
 1. שאלה: מה זה תיאום מס? תשובה: שכיר אשר עבד במספר מקומות עבודה יערוך במס הכנסה תיאום מס ובכך ישלם את המס האמיתי.
  בגין מקום העבודה העיקרי – ינוכה המס על פי לוח הניכויים.
  ובגין מקומות העבודה הנוספים – ינוכה המס בהתאם לכלל ההכנסות יחד.
  תאום מס יש לערוך בנפרד בביטוח לאומי!
 2. שאלה: כיצד מחשבים את סכום המע"מ? תשובה:
  המע"מ היום הוא 16%.
  דוגמא לחישוב תוספת מע"מ: מחיר המוצר/שרות הוא 1,160ש"ח לפני מע"מ
  160= 16%* 1,000.
  מחיר המוצר לאחר מע"מ: 1,000+160=1,160
  דוגמא לחישוב עלות מע"מ למוצר שמחירו כבר כולל מע"מ. מחיר המוצר או שרות הוא 1,160 ש"ח כולל מע"מ.
  1,000=1.16 / 1,160
  160=16% *1000
  עלות המע"מ היא 160 ש"ח.
 3. שאלה: מה זה חשבונית עיסקה? תשובה: כעוסק, עליך להמציא ללקוח חשבונית עיסקה על כל מכירה או מתן שירות.
 4. שאלה: מה זה חשבונית מס? תשובה: כעוסק מורשה (לא עוסק פטור) הנך רשאי להוציא חשבונית מס במקום חשבונית עיסקה ואתה חייב
  לעשות כן על פי דרישת הלקוח.
  חשבונית מס משמשת כאסמכתא למקבל אותה, לצורך קיזוז מס תשומות.
  חשבונית המס מודפסת.
 5. שאלה: ביקשו ממני אישור על ניהול ספרים וניכוי במקור, מה זה? תשובה: אישור על ניהול ספרים הינו אישור שבעל/ת העסק מנהל את ספרי הנהלת החשבונות בהתאם לחוק.
  אישור ניכוי מס במקור הוא אישור הקובע ללקוחותיך כמה מס יש לנכות ממך ולהעביר למס הכנסה.
  המס המנוכה מחושב על הסכום בחשבונית כולל המע"מ.
  המס המנוכה הוא על חשבון המס השנתי ומהווה כמקדמה ע"ח המס השנתי.
 6. שאלה: האם אני חייב לדווח למע"מ במקרה שאין לי הכנסות? תשובה: אתה חייב לדווח, במקרה כזה עליך לציין "אפס" במחזור העסקאות.
 7. שאלה: האם במקרה של עודף מע"מ תשומות (חשבוניות של הוצאות) על מע"מ עסקאות (חשבוניות של הכנסות אני יכול לדרוש החזר מע"מ? תשובה: כן, סכום ההחזר יוחזר ישירות לחשבון הבנק של העסק בדרך כלל בתוך 30 יום מיום הגשת הדוח, וזה
  בתנאי שהדו"ח הוגש במועד והינו עד גובה התקרה 16,881 ₪.
 8. שאלה: מה עושים במקרה של טעות בדו"ח שהוגש למע"מ? תשובה: יש להגיש "דוח מתקן" שבו יצוינו הפרטים הנכונים.
 9. שאלה: מה זה שוטף + 30? תשובה: תשלום יבוצע בתום החודש הנוכחי ובתוספת 30 יום.
 10. שאלה: האם יכולים להיות לי הכנסות כעצמאי וגם כשכיר, קיצבה, שכירות וכו'? תשובה: בוודאי, בדו"ח השנתי ידווחו כל מקורות הכנסה מעסק כשכיר, קצבאות וכו'.
 11. שאלה: אני עובד מהבית. אלו הוצאות מוכרות לי? תשובה: ניתן להקצות חדר מחדרי הבית לניהול העסק ואז יוכרו ההוצאות באופן יחסי לפי מספר חדרי הבית: א. הוצאות החזקה: חשמל, מים, טלפון, ארנונה, ועד בית, גינון, גז, ניקיון ועוד. ב. הוצאות הקשורות למקום העסק עצמו, כגון שיפוץ החדר, חיבור לאינטרנט, מנוי
  על עיתון, ביטוח, כיבודים במקום העסק, דואר, טלפון נייד, ועוד.
  במידה והדירה בבעלותך ניתן לדרוש חלק יחסי מהוצאות ? על המשכנתה, פחת
  בגין הנכס. ג. יוכרו גם הוצאות הקשורות לפעילות העסק כגון: החזקת רכב, השתלמות,
  פרסום, דמי חבר, ביגוד מקצועי.
 12. שאלה: אני רוצה להעסיק עובד, מה עלי לעשות? תשובה: עליך לפתוח תיק ניכויים במשרד השומה באזור בו מתנהל העסק, לדווח לפקיד השומה על השכר
  והתשלומים ולהעביר את המס שנוכה במקור לפקיד השומה, באמצעות הבנק, מידי חודש או חודשיים בהתאם
  לדרישת מס הכנסה.
שיתף עמוד:
מאמרים נוספים
דילוג לתוכן