חוזר 44.20 – עדכונים בדבר הארכת תוקף לאישורים לתיאום מס

30  בדצמבר   2020

ללקוחותינו שלום,  
להלן מספר עדכונים מרשות המסים:
1. הארכת תוקף לאישורים לתיאום מס לשנת 2021 – רשות המסים שלחה לקראת שנת המס החדשה הארכות תוקף לאישורים לתיאום המס של כ- 330,000 שכירים, כך שיהיה תקף גם לשנת 2021. יחידים שקיבלו את הארכות התוקף והן אינן משקפות את הכנסותיהם או מצבם האישי (רלוונטי למקרים בהם חלו שינויים בשנה האחרונה דוגמת התרחבות המשפחה, שינוי  מעסיק וכו') יכולים במהלך שנת המס 2021 לערוך תיאום מס עדכני באמצעות היישום לתיאום מס באינטרנט או באמצעות מערכת הפניות למשרדים לבקשת תיאום מס. (לפרסום לחצו כאן)

2. הארכת תוקף אישורים לתיאום מס שהופקו למעסיקים/משלמים בשנת 2020 – רשות המסים מאריכה בחודשיים את תוקפם של האישורים לתיאום מס שהופקו למעסיקים/משלמים בשנת 2020, אישורים אלו יהיו תקפים עד לתשלום משכורת פברואר או עד ליום 13.3.2021, לפי המוקדם (לפרסום לחצו כאן)

3. הארכת תוקף האישורים לתיאום מס לגמלאים –  תוקפם של האישורים לתיאום מס שהופקו עבור גמלאים בשנת 2020, הוארכו עד ל-13.5.2021(לפרסום לחצו כאן)

4. טופס 101ג לגמלאים מקבלי קצבאות – גמלאים שהכנסתם מקצבה בלבד, יכולים למלא את טופס 101ג'. (לפרסום לחצו כאן)    

בכבוד רב
ניר שירן ושות'
 רואי חשבון            
שיתף עמוד:
מאמרים נוספים

חוזר 24-21 – נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ש"ח עבור החודשים מאי – יוני 2021

15    ביולי   2021 ללקוחותינו שלום, באתר רשות המסים נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪ עבור

קרא עוד »
דילוג לתוכן