חוזר 33.20 – הנחיות המשטרה בנושא הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות

17   בספטמבר  2020

לקוחות יקרים,

להלן הנחיות המשטרה בנושא הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות: 
 
היום 17.09.2020, פורסמו ברשומות תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) – הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות, התש"ף – 2020  (להלן : "התקנות"). 
התקנות הותקנו על ידי הממשלה מכוח חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף – 2020.
 
התקנות ייכנסו לתוקף ביום שישי, 18.09.2020, בשעה 14:00.
 
לפירוט עיקרי ההוראות שנקבעו לחצו כאן
       

                                                                                                                                         בכבוד רב

ניר שירן ושות'

  רואי חשבון

שיתף עמוד:
מאמרים נוספים
דילוג לתוכן