חוזר 35.20-מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה לחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020

04  בנובמבר   2020

לקוחות יקרים,

עצמאים ושכירים בעלי שליטה בחברות, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 נפגע בשל התפרצות הקורונה לפחות ב-40% לעומת התקופה המקבילה ב-2019, יכולים להגיש החל מהיום (יום א') בקשות לקבלת מענק סיוע לעצמאים  ומענק השתתפות בהוצאות קבועות עבור תקופה זו, זאת כחלק מיישום תוכנית 'רשת ביטחון כלכלית'. 

סכום מענק הסיוע הדו חודשי, הוא בגובה של עד 15,000 ₪ לכל תקופת זכאות ומהווה 70% מההכנסה החייבת הממוצעת לחודש, בשנים 2018 או 2019, לפי הגבוה בהם, כפול 2.

למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים ושכירים בעלי שליטה שבין השאר סך ההכנסה החייבת שלהם בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) לא עלתה על 651,600 ש"ח וסך ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) עולה על 714 ש"ח.   

מענק השתתפות בהוצאות קבועות ומענק הוצאות לעסק קטן נדרשת ירידה במחזור של 25% לפחות בחודשים ספטמבר – אוקטובר 2020 לעומת התקופה המקבילה ב-2019.  

את הבקשה למענק עצמאים ושכירים בעלי שליטה ניתן להגיש החל מתאריך: 1 בנובמבר 2020 ועד ליום ה-15 בפברואר 2021. 

את הבקשה למענק הוצאות לעסק קטן ניתן להגיש החל מתאריך: 5 בנובמבר 2020. 

את הבקשה למענק השתתפות בהוצאות קבועות ניתן להגיש החל מתאריך: 8 בנובמבר 2020.  

להגשת הבקשות ולפרטים נוספים על המענק ותנאי הזכאות ניתן להיכנס לאתר רשות המסים  לחצו כאן
להודעה באתר רשות המסים לחצו כאן.

בכבוד רב

ניר שירן ושות  

רואי חשבון

שיתף עמוד:
מאמרים נוספים

חוזר 10.21 – תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות העבודה) (תיקון מס'9), התשפ"א- 2021

7    באפריל   2021 ללקוחותינו שלום,   ביום 16.3.2021 פורסמו ברשומת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון

קרא עוד »

חוזר 9.21 – ניתן למנוע מעובד שלא התחסן נגד נגיף הקורונה להגיע לעבודה או להתנות את התייצבותו בהצגת בדיקת קורונה שלילית אחת לשבוע

7    באפריל   2021 ללקוחותינו שלום,     ניתן למנוע מעובד שלא התחסן נגד נגיף הקורונה להגיע לעבודה או להתנות את התייצבותו בהצגת בדיקת קורונה שלילית

קרא עוד »
דילוג לתוכן